Merkatari elkarte agurgarriak,

Euskaldendak-eko Batzarrak, izandako hainbat kontaktutan jasotako informazioa aztertu ondoren, Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak deituriko ekintza eta aldarrikapenekin bat egitea erabaki du, zehazki, datorren azaroaren 16an hiru euskal hiriburuetan izango diren mobilizazioekin.

Merkataritzako autonomo moduan, bat egiten dugu etorkizuneko erretiro-pentsioen inguruko kezkekin. Aldi berean, kezka horiei, erretiroaren inguruko politikek eraginda, gure bezeroek jasan duten eros-ahalmenaren beherakada gehitu behar zaie eta ezin gara beste aldera begira gelditu.

Beste hainbat aspektutan ere gure ideiek bat egiten dute pentsiodunekin, esaterako, prekarizatzaile diren formatuen aurrean euskal merkataritza txikiak defendatzen duen kalitatezko lan-marko baten beharrean, kotizazioak erraztuko dituzten 1.200 euroko soldata minimoekin.

Asko kezkatzen gaitu Autonomoen Erregimeneko batazbesteko pentsioa Erregimen Orokorreko batazbestekoa baino %40 izateak. Horregatik, bat egiten dugu  sarrera errealei loturiko kotizazioak jasoko dituen Autonomoen Erregimenaren erreforma bat planteatzean, ez-ohiko tramo minimo automatizatuak ezartzeko aukerarekin sarrerak gutxitzean, baita gabezia-aldiak ezartzekoa ere galerak baieztatu daitezkeen kasuetan.

Interes orokorrari eta sektorearenari erantzuten diolakoan, mobilizazio hauen informazioa zabaltzera animatu nahi zaituztegu kartel baten bidez, zeina zuen Elkarteari bidaltzen diogun eta erakusleihoan jartzea eskatzen dizuegun.

Basaurin, 2019ko azaroaren 7an.

Bitor Lizarribar

EUSKALDENDAKeko Presidentea

Estimadas asociaciones de comerciantes,

La Asamblea de Euskaldendak, tras varios contactos y analizar la información remitida, ha decidido responder al llamamiento recibido para apoyar los actos y reivindicaciones del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y en particular las próximas movilizaciones en las tres capitales vascas del 16 de noviembre.

Coincidimos en la preocupación como autónomos del comercio sobre el futuro de nuestras jubilaciones. Preocupación que se une a que no podemos ser ajenos a la pérdida de poder adquisitivo generalizada de nuestros clientes por las políticas continuadas en materia de jubilación.

Se ha constatado la coincidencia también en otros aspectos como la necesidad de contar con un marco laboral de calidad con salarios mínimos de 1.200 euros que faciliten las cotizaciones necesarias, como los que promovemos desde el sector minorista vasco frente a formatos precarizadores.

Nos preocupa profundamente que la pensión media del Régimen de Autónomos sea un 40 % más baja que la media del conjunto del Régimen General. Por ello, coincidimos en plantear una reforma del Régimen de Autónomos para que las cotizaciones se vinculen a ingresos reales, incluyendo la posibilidad de tramos mínimos excepcionales automatizados para supuestos de ingresos reducidos e incluso periodos de carencia para perdidas acreditadas.

Os invitamos a divulgar estas movilizaciones mediante un cartel que, os pedimos esté en vuestros escaparates y enviamos a vuestras respectivas asociaciones por considerar que responde al interés general y del propio sector.

Basauri, a 7 de noviembre de 2019.

Bitor Lizarribar

Presidente de EUSKALDENDAK